nabízené služby

architektura

Ateliér de.fakto se zabývá všemi typy zadání u kterých jsou od počátku kladeny vysoké nároky na architektonickou formu díla a individuální přístup. Naším cílem a závazkem je absorbovat veškeré aspekty záměru investora a navrhnout mu takové řešení,které tyto aspekty nejen bez výjimky splní, ale svou formou s důrazem pro detail předčí jeho očekávání. Tohoto stavu dosahujeme především:

  • důkladnou analýzou zadání s ohledem na přání a výsledný cíl investora
  • kreativní prací ve fázi architektonické studie, která je dle našeho přesvědčení a zkušenosti klíčovým faktorem úspěchu a zhodnocení celého projektu
  • odhodláním udržet vysokou architektonickou kvalitu díla během zpracování vyšších stupňů projektové dokumentace a posléze během realizace projektu autorským dozorem

Jsme přesvědčeni, že každá spolupráce, ať se jedná o realizaci výstavního stánku či projekt reprezentativní vily vyžaduje od prvopočátku individuální přístup, bez ohledu na její objem nebo časový horizont realizace. Cesta za opravdu kvalitním výsledkem je složitá a plná úskalí. Je tedy důležité vytrvat a nesestoupit z vytyčené cesty. Jedině tak vznikají díla, která po svém dokončení vyvolávají pocity, díky nimž nás naše práce baví. A také nás naši klienti posléze opět oslovují s novými projekty a rádi se za námi vracejí. Máte-li zájem o takovou spolupráci, neváhejte nás s vaším záměrem kontaktovat.

návrh a realizace interiéru

Náš tým architektů navrhuje a realizuje jak soukromé, tak komerční interiéry všeho druhu včetně kategorie stage design. U všech typů zadání razíme zcela individuální přístup, počínaje nasloucháním investorovi a analýzou řešeného prostoru. Poté optimalizujeme postup spolupráce k docílení co největší efektivity. Spolupráce s naším ateliérem se dělí do dvou fází, které na sebe ve většině případů volně navazují:

1. projekční část

Během této fáze navrhneme interiér na základě vstupních informací a vjemů tak, abychom naplno splnili funkční požadavky a plně využili potenciál daného prostoru v souladu s hmatatelným výtvarným konceptem. Naším cílem je navrhnout interiér, jež bude působit jako vyvážený celek a naplňovat jeho uživatele tím nejlepším pocitem. Interiér navrhujeme pro konkrétní uživatele a to je pro nás závazkem, na který nezapomínáme. Jedná se o citlivou kreativní práci, při níž musí architekt investora s respektem poznat včetně jeho nevyřčených požadavků a během návrhu je demonstrovat na papír.

2. autorská realizace interiéru

Předáním hotového projektu, který jsme během několika dílčích prezentací klientovi představili a společně došli k cíli, cesta za hmatatelným výsledkem zdaleka nekončí. V této fázi je třeba návrh dokonale zhmotnit. K tomu nám slouží naše vlastní truhlářská dílna doplněna o vlastní realizační tým skládající se z léty prověřených profesionálů a dodavatelů. Jedině tak můžeme klientovi zaručit, že to co jsme navrhli a zakreslili, s vysokým důrazem na detail a technologickou kvalitu skutečně dostane. A následně tak nedojde ani ke znehodnocení dosavadní spolupráce a ke znehodnocení jeho časové, finanční a morální investice. Během realizace se na naší zodpovědnost o celý proces postaráme. Klient tak získá záruku, že v daném čase a za pevně stanovenou cenu obdrží dílo skládající se z více na sebe navazujících a na sobě závislých profesí, dle nejvyšších kvalitativních požadavků. A během celého procesu mu je jediným partnerem sám autor projektu, plně zodpovědný za komplexní realizaci. Za to, že klient vloží v naše zaštítění důvěru, může získat například cenové zvýhodnění na některé typové produkty a v případě komplexní realizace interiéru naším realizačním týmem má autorský dozor v ceně realizace. Jsme otevřeni každému zadání, které má ambice na originální a nekompromisní pojetí. Během existence našeho ateliéru jsme se setkali již takřka se vším, přesto je pro nás každé zadání výzvou a možností něco nového vytvořit. Nalézat nové řešení, překonávat daná úskalí a tím nabízet klientovi nové možnosti nás zkrátka naplňuje a nikdy nepřestane bavit. Ať je vaším přáním návrh šatní skříně, či návrh interiéru celého bytu, budeme se vám věnovat se stejným nasazením. Proto se neváhejte s Vaším zadáním na nás obrátit a během úvodní schůzky na našem showroomu společně zjistíme, jak můžeme Vaše přání převést do reality.

partneři

vybraní dodavatelé